sophnet是什么牌子

莱文时尚网 新潮
sophnet是服饰品牌。SOPHNET.原名SOPH.(二零零二年改名),是由清永浩文(HirofumiKiyonaga)在一九九八年在日本东京创立的服饰品牌。从成立之初开始,SOPHNET.秉承的品牌理念即是简洁的设计以及高科技材质的应用,开辟了功能性服装进到街头潮流领域的先河。

不同于当时的其他服装品牌,SOPHNET的设计灵感。并非来自传统服装或艺术,而是SoriYanagi和CharlesandRayEames等工业设计师设计的作品。正式更名为SOPHNET后。2002年,品牌开始与日本现代艺术家TatsuoMiyajima、英国艺术家JulianOpie和美国艺术家JackPierson合作,以更优秀的方式将品牌的科技理念和设计美学植入每一季的产品中。索菲内特。特点是从文化和我们的日常生活中提取创新元素,用时尚服装的表达方式来表达。是里原宿创新思维的典范品牌。

SopNet。2010年首次进入香港,三个品牌,SopNet。、F.C.R.B和uniformexperiment在店内组装,并推出了两款香港开店的限制产品。在当天的开幕酒会上,王友友和藤原浩被特别邀请住在一起。

0 5013
 • http://www.sesofo.com/books/09511182/
 • http://www.sesofo.com/books/62390991.html
 • http://www.sesofo.com/books/54761060/
 • http://www.sesofo.com/books/61081932.html
 • http://www.sesofo.com/books/40387526/
 • http://www.sesofo.com/books/15780257.html
 • http://www.sesofo.com/books/63410518/
 • http://www.sesofo.com/books/12826964.html
 • http://www.sesofo.com/books/26288867/
 • http://www.sesofo.com/books/83520971.html
 • http://www.sesofo.com/books/23894087/
 • http://www.sesofo.com/books/73245974.html
 • http://www.sesofo.com/books/51549992/
 • http://www.sesofo.com/books/99182471.html
 • http://www.sesofo.com/books/79647062/
 • http://www.sesofo.com/books/69044198.html
 • http://www.sesofo.com/books/98388397/
 • http://www.sesofo.com/books/44631696.html
 • http://www.sesofo.com/books/93659563/
 • http://www.sesofo.com/books/83902831.html